Lekkie, porowate wypełniacze materiałów kompozytowych o właściwościach termoizolacyjnych, otrzymywane w procesie gazowania i spieniania szkła po ogrzaniu go powyżej temperatury mięknięcia, a wywołanego wydzielaniem się gazów od składników zawartych w szkle oraz pochodzących od dodatku aktywatorów spieniania, charakteryzują się tym, że do ich wytwarzania używa się mineralne odpady przemysłowe i/lub z recyklingu odpadów komunalnych względnie mieszaniny odpadów rożnego pochodzenia, które w swym składzie zawierają substancje szkliste lub są w stanie szklistym. Łączna zawartość substancji szklistej w wsadzie surowcowym jest większa od 45%, zaś pod względem składu chemicznego zawiera 52÷80% masowych SiO2, 1÷10% masowych A12O3, 1÷15% masowych CaO i 10÷17% masowych Na2O.

(1 zastrzeżenie) A1 (21) 388911 (22) 2009 08 28 J.D. PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

Zgłoszenia patentowe - polskie i zagraniczne

escort beylikduzu bayan escort escort bayan escort istanbul escort escort istanbul escort bayan escort escort beylikduzu escort bayan escort bayan