Odsiarczanie paliw ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery tlenków siarki (zwłaszcza SO2) powstających w procesach energetycznych spalania paliw i w procesach technologicznych. Tradycyjne chemiczne metody odsiarczania, takie jak np. odsiarczanie wysokotemperaturowe i metody alkaliczne, usuwają znaczne ilości siarki, mogą jednak spowodować zniszczenie makromolekularnej struktury węgla i pogorszyć jego właściwości. Elektrochemiczna redukcja borowodorku sodu (NaBH4) jest jedną z korzystniejszych metod odsiarczania. Do jej zalet należą: łagodne warunki procesu, krótki czas reakcji i wysoka wydajność. Główną wadą tej metody jest generacja dużej ilości odpadów. Chińscy naukowcy na łamach czasopisma „Energy & fuels” zaproponowali wykorzystanie w celu odsiarczania CWS (z ang. coal water slurry) metaboranu sodu (NaBO2). Ten słaby utleniacz jest znacznie tańszy i stabilniejszy od borowodorku sodu. W wyniku elektrochemicznej redukcji, NaBO2 ulega konwersji do NaBH4, który z kolei powoduje konwersję siarki do siarkowodoru – w ten sposób pozbywając się jej z CWS. Efektywność opisanej metody wzrasta po dodaniu dwuwartościowego katalizatora metalicznego, np. Ni2+, Mn2+. W warunkach atmosferycznych, używając NaBO2 (12 g/L), katalizatora (NiCl2) i przykładając napięcie równe 3,0 V przez 4 godziny, z CWS usunięto aż 58,5% siarki. Widać więc, iż nowoczesna metoda odsiarczania opracowana w Szanghaju charakteryzuje się wysoką wydajnością w usuwaniu siarki, niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz łagodnymi warunkami procesu.

(Shen Y., Yang X., Sun T., Jia J.: Innovative Desulfurization Process of Coal Water Slurry under Atmospheric Condition via Sodium Metaborate Electroreduction in the Isolated Slot, Energy Fuels, November 2011)

escort beylikduzu bayan escort escort bayan escort istanbul escort escort istanbul escort bayan escort escort beylikduzu escort bayan escort bayan