Odsiarczanie paliw ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery tlenków siarki (zwłaszcza SO2) powstających w procesach energetycznych spalania paliw i w procesach technologicznych. Tradycyjne chemiczne metody odsiarczania, takie jak np. odsiarczanie wysokotemperaturowe i metody alkaliczne, usuwają znaczne ilości siarki, mogą jednak spowodować zniszczenie makromolekularnej struktury węgla i pogorszyć jego właściwości. Elektrochemiczna redukcja borowodorku sodu (NaBH4) jest jedną z korzystniejszych metod odsiarczania. Do jej zalet należą: łagodne warunki procesu, krótki czas reakcji i wysoka wydajność. Główną wadą tej metody jest generacja dużej ilości odpadów. Chińscy naukowcy na łamach czasopisma „Energy & fuels” zaproponowali wykorzystanie w celu odsiarczania CWS (z ang. coal water slurry) metaboranu sodu (NaBO2). Ten słaby utleniacz jest znacznie tańszy i stabilniejszy od borowodorku sodu. W wyniku elektrochemicznej redukcji, NaBO2 ulega konwersji do NaBH4, który z kolei powoduje konwersję siarki do siarkowodoru – w ten sposób pozbywając się jej z CWS. Efektywność opisanej metody wzrasta po dodaniu dwuwartościowego katalizatora metalicznego, np. Ni2+, Mn2+. W warunkach atmosferycznych, używając NaBO2 (12 g/L), katalizatora (NiCl2) i przykładając napięcie równe 3,0 V przez 4 godziny, z CWS usunięto aż 58,5% siarki. Widać więc, iż nowoczesna metoda odsiarczania opracowana w Szanghaju charakteryzuje się wysoką wydajnością w usuwaniu siarki, niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz łagodnymi warunkami procesu.

(Shen Y., Yang X., Sun T., Jia J.: Innovative Desulfurization Process of Coal Water Slurry under Atmospheric Condition via Sodium Metaborate Electroreduction in the Isolated Slot, Energy Fuels, November 2011)